Uncategorized

Ang Bola

Pinapaikot.

Ipinapasa.

Pintapatalbog.

Tinatapon kapag pagod na ang naglalaro.

 

Babalikan.

Paglalaruan na muli.

Papaikutin.

Patatalbugin.

At kapag naluma na, 

itatapon na lang ng basta

at saka bibili ng iba na namang bola.

Yung bago.

Yung bagung-bago.

 

Eh yung luma?

Itinapon na nga. 

Itinapon. Kinalimutan.

 

Ang bola.

Advertisements

1 thought on “Ang Bola”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s